Schwedische Weihnachtslieder

Auch die Schweden - unsere Freunde im Norden - haben ganz eigene Sitten und Gebräuche zu Weihnachten. Dazu gehört auch das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag in der Kirche.

Die Melodien der traditionellen schwedischen Lieder klingen ähnlich wie unsere deutschen - langsam und feierlich. Der Einfluss der Kirchen ist deutlich hörbar, da viele der Weihnachtsmelodien den Kirchenliedern ähnlich sind. Einige dieser Melodien sind auch in Deutschland bekannt, beispielsweise das Lied Stilla Natt, was äquivalent zum deutschen Stille Nacht, Heilige Nacht! ist.

Natürlich gibt es in Schweden auch modernere Weihnachtslieder, wie etwa den 1987 entstandenen schwedischen Song "Tänd ett Ljus (Eine Kerze anzünden)". Songs wie "Last Christmas" und "Do they know it's Christmas" laufen im schwedischen Radio auch genauso oft wie bei uns. Ebenfalls gespielt werden Lieder, die sich durch ihren modernen, schnellen Rhythmus von den traditionellen Melodien abheben.

Eine besondere Tradition in Schweden ist das Fest der Santa Lucia. Es wird alljährlich am 13. Dezember gefeiert und markiert den Beginn der Weihnachtszeit. Sie Schweden wollen mit dem Luciafest Licht in die dunkelste Nacht des Jahres bringen. Zu diesem Anlass wird das gleichnamige Lied gesungen. Da Sankta Lucia die Weihnachtszeit einläutet, darf es in unserer Liste natürlich nicht fehlen.

Weihnachtslieder Texte auf Schwedisch

Musik und Weihnachten werden auch in Schweden GROß geschrieben. Stöbert also in aller Ruhe durch unsere schwedische Liedersammlung. Ihr werdet dann bestimmt ein schönes Lied für Euer Weihnachtsfest finden.

En stjärna gick på himlen fram (Ein Stern ging in den Himmel)
Ett barn är födt af jungfru reen af jungfru reen
J Bethlehem then staden kleen. Halle: Halleluja.

Hans Namn thet är Jmmanuel Jmmanuel:
Som Skriften oss förkunnar wäl. Halle: Halleluja.

The änglar sungo medh stoor frögd medh stoor frögd
Lof sade Gudh i Himmels högd. Halle: Halleluja.

Til hedar the ock sade så sade så:
At Frälsaren war födder tå. Halle: Halleluja.

Oss syndarom til mycken tröst mycken tröst
Han werlden hafwer återlöst. Halle: Halleluja.

Then Wisom vthaf Österland af Österland
Een stierna lyste vndersam. Halle: Halleluja.

Tå märckte the at Konungen at Konungen
War kommen nidh af Himmelen. Halle: Halleluja.

The kommo ock til Bethlehem til Betghelhem
Och skänckte honom offer reen. Halle: Halleluja.

Guld rökwerck mirrham boro the boro the:
Och gladdes at fåå Christum see. Halle: Halleluja.

Oss Christnom bör på samma wijs på samma wijs
At offra Christo ewigt prijs. Halle: Halleluja.

Lof ske Gudh Fader och hans Son och hans Son
Samt Helga And i högsta thron. Halle: Halleluja.

För nåde och barmhertighet barmhertighet
Nu och i alla ewighet. Halle: Halleluja.

Autor: unbekannt

Nu är det jul igen (Jetzt ist es wieder Weihnachten)
Nu' det jul igen og
nu' det jul igen
og julen varer li' til påske
Nej det' ikke sandt,
nej det ikke sandt,
for ind imellem kommer fasten.

Autor: unbekannt

Nu har vi ljus här i vårt hus / Julpolska (Jetzt haben wir Licht in unserem Haus)
Nu har vi ljus här i vårt hus,
julen är kommen, hopp fa-ra-la-la!
Barnen i ring dansa omkring, dansa omkring.
Granen står så grön och grann i stugan,
granen står så grön och grann i stugan.
Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, ra-la-la-la-la, la-la!

Kom lilla vän, kom nu igen, dansa kring granen,
hopp fa-ra-la-la! Glädjen är stor, syster och bror,
syster och bror, pappa, mamma, alla gå i dansen,
pappa, mamma, alla gå i dansen. Tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la, ra-la-la-la-la, la-la!

Kom tag en sväng,
klappar i mängd, julbocken hämtat, hopp fa-ra-la-la!
Lutfisk och gröt, tårta så söt, tårta så söt,
få vi sedan när vi tröttnat dansa,
få vi sedan när vi tröttnat dansa.
Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, ra-la-la-la-la, la-la!

Autor: Rafael Hertzberg

Nu tändas tusen juleljus (Jetzt leuchten tausend Weihnachtslichter)
Nu tändas tusen juleljus
på jordens mörka rund,
och tusen, tusen stråla ock
på himlens djupblå grund.

Och över stad och land i kväll
går julens glada bud,
att född är Herren Jesus Krist,
vår Frälsare och Gud.

Du stjärna över Betlehem,
o, låt ditt milda ljus
få lysa in med hopp och frid
i varje hem och hus!

I varje hjärta armt och mörkt
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus
i signad juletid!

Autor: Emmy Köhler

Sparven om julmorgonen (Spatz am Weihnachtsmorgen)
Nu så föll den vita snö,
föll på björk och lindar.
Frusen är den klara sjö,
väntar vårens vindar.
Liten sparv,
fattig slarv,
ätit upp sitt sommararv.
Frusen är den klara sjö,
väntar vårens vindar.

Vid den röda stugans dörr
stod en liten flicka:
"Sparvelilla, kom som förr,
kom ett korn att picka!
Nu är jul
i vart skjul.
Sparvelilla, grå och ful,
sparvelilla, kom som förr,
kom ett korn att picka!"

Sparven flög till flickans fot,
flög på glada vingar:
"Gärna tar jag kornet mot,
kornet, som du bringar.
Gud skall än
löna den,
som är här de armas vän.
Gärna tar jag kornet mot,
kornet, som du bringar."

Jag är icke den du tror,
ty ditt öga tåras.
Jag är ju din lilla bror,
som dog bort i våras.
När du bjöd glad ditt bröd
åt den fattige i nöd,
bjöd du åt din lilla bror,
som dog bort i våras.

Autor: Zacharias Topelius

Staffansvisan / Staffan var en stalledräng (Staffan war ein Stallknecht)
Staffan var en stalledräng.
Vi tackom nu så gärna.
Han vattna' sina fålar fem,
Allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
Stjärnorna på himmelen de blänka.

Två de voro röda,
De tjänte väl sin föda.

Två de voro vita,
De va de andra lika.

Den femte han var apelgrå,
Den rider Staffan själv uppå.

Innan hanen galit har,
Staffan uti stallet var.

Innan solen månd' uppgå,
Betsel och gullsadel på.

Innan någon vaknat har,
framme han vid skogen var.

Han rider först till källan,
Han dricker djupt ur skällan.

I den fule ulvens spår,
så raskt och oförskräckt han går.

Staffan lade ulven ner,
nu finns inte vargen mer.

Gamle björnen i sitt bo,
nu till vintern får han ro.

Staffan red till källarknut,
där han var van få ölet ut.

Nu är eld i varje spis,
med julegröt och julegris

Nu är frid i varje hus,
med julegran och juleljus

Autor: unbekannt

Tomtarnes julnatt (Wichtelweihnacht)
Midnatt råder, det är tyst i husen, tyst i husen,
alla sofva, släckta äro ljusen, äro ljusen.
Tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp,
tipp, tipp, tapp.

Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna,
lyssna, speja, trippa fram på tårna, fram på tårna.
Tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp,
tipp, tipp, tapp.

Snälla folket låtit maten rara, maten rara,
stå på bordet åt en tomteskara, tomteskara.
Tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp,
tipp, tipp, tapp.

Hur de mysa, hoppa upp bland faten, upp bland faten,
tissla, tassla: "God är julematen!", "Julematen!"
Tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp,
tipp, tipp, tapp.

Gröt och skinka, lilla äpplebiten, äpplebiten,
tänk, så rart det smakar Nisse liten! Nisse liten!
Tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp,
tipp, tipp, tapp.

Nu till lekar! Glada skrattet klingar, skrattet klingar,
rundt om granen skaran muntert svingar, muntert svingar.
Tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp,
tipp, tipp, tapp.

Natten lider. Snart de tomtar snälla, tomtar snälla,
kvickt och näpet allt i ordning ställa, ordning ställa.
Tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp,
tipp, tipp, tapp.

Sedan åter in i tysta vrårna, tysta vrårna,
tomteskaran, tassar nätt på tårna, nätt på tårna.
Tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp,
tipp, tipp, tapp.

Autor: Alfred Smedberg

Stilla Natt (Stille Nacht)
Stilla natt, heliga natt!
Allt är tyst. Klart och glatt
Skiner stjärnan på stallets strå
Och de korade helgon två,
Som kring Guds Son hålla vakt.

Stora stund, heliga stund!
Änglars här slår sin rund
Kring de vakande herdars hjord,
Vitt kring rymden går glädjens ord:
Eder är Frälsaren född!

Helga natt, full av frid,
Frälsningens gryningstid!
Nu begynner vårt jubelår,
Räddningstimman för jorden slår,
Krist, i din födelsestund!

Autor: Carl Oscar Mannström und Edvard Evers

Sankta Lucia (Santa Lucia)
Sankta Lucia, ljusklara hägring,
sprid i vår vinternatt glans av din fägring.
Drömmar med vingesus, undret oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.

Kom i din vita skrud, huld med din maning.
Skänk oss, du julens brud, julfröjders aning.
Drömmar med vingesus, undret oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.

Trollsejd och mörkermakt ljust du betvingar,
signade lågors vakt skydd åt oss bringar.
Drömmar med vingesus, undret oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.

Stjärnor som leda oss, vägen att finna,
bli dina klara bloss, fagra prästinna.
Drömmar med vingesus, undret oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.

Autor: Sigrid Elmblad

Jul, jul, strålande jul (Weihnacht, strahlende Zeit)
Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar,
himmelens kronor med gnistrande ljus,
glimmande bågar i alla Guds hus,
psalm som är sjungen från tid till tid,
eviga längtan till ljus och frid!
Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar!

Kom, kom, signade jul! Sänk dina vita vingar
över stridernas blod och larm,
över all suckan ur människobarm,
över de släkten som gå till ro,
över de ungas dagande bo!
Kom, kom, signade jul, sänk dina vita vingar!

Autor: Edvard Evers

Det är en ros utsprungen (Es ist ein Ros entsprungen)
Det är en ros utsprungen
Av Jesse rot och stam.
Av fädren ren besjungen,
Den står i tiden fram,
En blomma skär och blid,
Mitt i den kalla vinter,
I midnatts mörka tid.

Om denna ros allena
Ljöd förr Jesaje ord,
Att född av jungfrun rena
Han frälsa skall vår jord.
Av Herrens nåd och makt
Oss detta under skedde,
Som oss profeten sagt.

Den späda rosen fina,
Som doftar salighet,
I mörkret månde skina,
Besegra dunkelhet.
Sann Gud och mänska sann,
Oss arma mänskor frälsa
Från synd och död han kan.

O Jesu, dem som klaga
I denna jämrens dal
Nu med din hjälp ledsaga
Till Faderns fröjdesal.
Ja, i din Faders hus
Låt oss dig evigt lova
I salighet och ljus.

Autor: Thekla Knös

Schwedisches Weihnachtslied zum Anhören und Mitsingen (Stilla Natt)

Youtube Video / Dauer: 2:58 Minuten

Hinweis:

Dank der fleißigen Mithilfe unserer Besucher wächst unsere Weihnachtslieder-Sammlung beständig weiter. Jeder kann dabei helfen, unseren Datenbestand zu erweitern. Auch Du! Wie das geht? Du kennst schwedische Weihnachtslieder, die noch nicht auf unserer Webseite zu finden sind? Dann genügt ein Klick auf den folgenden Button und schon kannst Du diese bei uns eintragen. Vielen Dank! Weihnachtslied eintragen

3.0 von 5 – Wertungen: 2

Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Käufen.